Storøvelse på Laksevåg
27.08.2012

Storøvelse på Laksevåg

Onsdag 28. november fra klokken 1800 til 2200 vil Røde Kors Hjelpekorps sammen med politiet i Bergen vest arrangere en øvelse for å styrke beredskapen og kommunikasjonen mellom de to.

- Det er viktig for oss i Hjelpekorpsene å ha et veldig godt samarbeid med politiet, sier Einar Irjan Ananiassen, operativ leder i Laksevåg Røde Kors Hjelpekorps. - Hvis vi skal kunne jobbe effektivt og komme raskt i gang på lete- og redningsaksjoner, så er det en klar fordel at vi i Hjelpekorpset kjenner de relevante rutinene som gjelder for Politiet. Og tilbakemeldingen vi fikk fra politiet var at de også i stor grad ønsker å få mer innblikk i hvordan vi aksjonsledelsen vår jobber når alarmen går. 

Øvelsen foregikk på Melkeplassen og på Krohnegården. Totalt var det mer enn 50 personer i sving fra hjelpekorpsene og fra politiet. Oppdraget som ble gitt var å spore opp en suicidal mann som var savnet fra hjemmet sitt sammen med sin sønn.

Laksevåg Røde Kors Hjelpekorps setter også veldig stor pris på at vi ble møtt med velvilje fra Soltun aldershjem, som stillte sin kjellerstue til disposisjon for politiet og aksjonsledelsen under øvelsen.