Vi rekrutterer!
22.12.2012

Vi rekrutterer!

Laksevåg Røde Kors Hjelpekorps er på jakt etter nye medlemmer som ønsker å være med i den frivillige redningstjenesten i Bergensområdet.

Laksevåg Røde Kors Hjelpekorps (LRKH) er en del av Norges største frivillige humanitære organisasjon, og en del av den nasjonale redningstjenesten i Norge. Sammen med andre hjelpekorps i regionen bistår vi politiet og Hovedredningssentralen ved lete- og redningsaksjoner i Bergen og Hordaland.

Vi har hatt veldig god tilstrømming av nye medlemmer de siste årene, men samtidig så har vi også mistet en litt for mange av våre aktive den siste tiden. Grunnen er at mange av våre medlemmer kommer fra andre steder av landet, og noen av disse flyttet tilbake etter endte studier. Eller de flytter på grunn av ny jobb i en annen by.

Ingen forkunnskaper nødvendig
Alle nye medlemmer i Hjelpekorpset får den utdannelsen som er nødvendig for å kunne delta på de aktivitetene vi holder på med, enten dette er lete- og redningsaksjoner eller sanitetsvakt på fotballkamper.

Om du er interessert i mer informasjon, klikk her for å lese mer om Laksevåg Røde Kors Hjelpekorps.