Hjelpekorpset rekrutterer
25.08.2014

Hjelpekorpset rekrutterer

Laksevåg Røde Kors Hjelpekorps er på jakt etter nye medlemmer som ønsker å være med i den frivillige redningstjenesten i Bergensområdet.

Ønsker du litt fart, spenning og utfordringer i tilværelsen? Da bør du vurdere å bli med i den frivillige redningstjenesten i Bergen.

Laksevåg Røde Kors Hjelpekorps er en del av  Norges største frivillige humanitære organisasjon, og en del av den nasjonale redningstjenesten i Norge. Vi bistår politiet og Hovedredningssentralen ved lete- og redningsaksjoner i Bergen og Hordaland.

Det stilles ingen krav til forhåndskunnskaper for å være med i Hjelpekorpset. Alle nye medlemmer får de kursene som er nødvendig for å kunne delta på de aktivitetene vi holder på med, enten dette er leteaksjoner, redningsaksjoner eller sanitetsvakt på fotballkamper.

Dette er kursene som nye medlemmer må ta, for å få status som operative medlemmer:

  • Dette er Røde Kors Hjelpekorps: Kurset gir deltakerne grunnleggende kjennskap til hjelpekorpsets idé og historie, organisatoriske oppbygging og virksomhet
     
  • Kvalifisert førstehjelp: Kurset bringer deltakerne opp til kvalifisert nivå i førstehjelp i samsvar med retningslinjer fra Norsk Førstehjelpsråd. I kurset inngår også opplæring i bruk av hjertestarter og psykososial førstehjelp
     
  • Grunnkurs samband: Kurset gir deltakerne grunnleggende kunnskaper i radiosamband på hjelpekorpsnivå
     
  • Grunnkurs søk og redning: Kurset gir deltakerne et minimum av basiskompetanse som felles grunnlag for videre opplæring innen søk og redning.

Høres noe av dette interessant ut og du ser etter en fritidsaktivitet med mening, så ta kontakt med oss