Styre og administrasjon i LRKH

Dette er den administrative og operative ledelsen i Laksevåg Røde Kors Hjelpekorps i perioden 2017-2018:

Navn Verv Kontakt
Øystein Berg Korpsleder Epost | 934 91 925
Jonas Rekdal Mathisen Administrativ leder Epost | 993 18 543
Kyrre Krabbedal-Mathisen Operativ leder Epost | 400 38 413
Torstein Engen Rådsmedlem 940 32 749
Amailie Høydal Rådsmedlem
Ørjan Einmo Varamedlem Epost | 922 45 992
Einar Irjan Ananiassen Vaktkoordinator Epost | 932 33 020
Arild Mikkelsen Transportleder  
Helene Vinje Fagleder førstehjelp 451 05 288