Beredskapsøvelser

Laksevåg Røde Kors Hjelpekorps arrangerer beredskapsøvelser for bedrifter i Bergen og omegn.


Scenario hvor de ansatte får trening på egensikkerhet, i tillegg til stabilisering og behandling av bevisstløs person.


Sminking av markør med alvorlige brannskader før beredskapsøvelse med Laksevåg Røde Kors Hjelpekorps

Når vi arrangerer beredskapsøvelser skreddersys disse i samarbeid med hver enkelte bedrift, slik at vi får laget tilpassede øvelser som er realistiske i forhold til aktuelle problemstillinger og risikoanalyser.

Beredskapsøvelsene som er utviklet av Laksevåg Røde Kors Hjelpekorps er unike i Bergen. En beredskapsøvelse kan for eksempel være delt inn i praktiske skadestedscenarioer for ansatte som arbeider i et produksjonsmiljø, og for kontoransatte kan vi parallelt kjøre kurs i grunnleggende førstehjelp, gjerne med hovedfokus på bruk av bedriftens hjertestarter.

Klikk her for å bestille beredskapsøvelse

Effektiv tidsbruk
Gjennomføring av en beredskapsøvelse vil vare fra 2-5 timer, avhengig av antall ansatte og hvor omfattende bedriften ønsker at vi skal gjøre øvelsen. Det er mulig å dele de ansatte i to grupper, sånn at den ene gruppen holder produksjonen i gang, mens de andre deltar på øvelsen, og så byttes det om.

Teoretiske beredskapsøvelser

Røde Kors kan også bidra med strategiske beredskapsøvelser, hvor krisescenarioer simuleres for bedriftens ledelse. Da får vi sjekket at rutinene også fungerer i denne delen av organisasjonen.